Nie potrzebujesz czynić niczego

Nie potrzebujesz czynić niczego

Cytowane fragmenty: Copyright by Jayem. Tłumaczenie: Maria i Rafał Wereżyńscy. Pełne nagrania 12 godzin nagrań i transkrypcje tekstów dostępne na: drogamistrzostwa.pl Weź kartkę papieru i zapisz na niej słowa: „powinienem”, „wypada, abym”, „muszę”, „trzeba”. Spójrz na nie. A potem zapal zapałkę, podpal róg kartki i pozwól jej się spalić i obrócić w proch. Dalszą praktykę…

Adaptacje osobowości

Adaptacje osobowości

Adaptacje osobowości Wszyscy ludzie wykazują, do pewnego stopnia, większość tych adaptacji. Jednak zdecydowana większość z nas ma jedną adaptację, która jest lepiej widoczna niż inne1 Paul Ware (psychiatra) wyróżnił 6 adaptacji osobowości, które odpowiadają pewnym kryteriom diagnostycznym. Nazwy odpowiadają psychodiagnostyczne klinicznej ale samo ich użycie nie sugeruje zaburzenia, które trzeba leczyć klinicznie. Dlatego Vann Joins…

Cień

Cień

Najsilniej na ego wpływają anima, animus i właśnie cień. Ten ostatni jest łatwiejszy do poznania. Choć te archetypy dotyczą sfery nieświadomości, to o archetyp cienia dotyczy w największej mierze nieświadomości osobniczej. Niestety. Dostanie się do cienia zbiorowego z reguły wymaga kosmicznej wręcz determinacji więc raczej nie ma obaw o dostanie się tam „z przypadku”. dopiero…

Halucynacje przy zamkniętych oczach

Halucynacje przy zamkniętych oczach

Te halucynacje, jeśli nie są losowymi kształtami, kolorami spiralami i liniami, tylko żywymi obrazami widzianymi tak wyraźnie jak obraz świata zewnętrznego, w postaci przebłysków lub krótko utrzmujących się obrazów, nie są halucynacjami lecz aktem introspekcji. Na wikipedii pod hasłem Closed-eye hallucination zostały przedstawione poziomy. Na trzecim poziomie możemy widzieć wzory przypominające fraktale. Na 4 poziomie…

Dusza a nerwica

Dusza a nerwica

Dusza cytaty suma energii kinetycznej, energii potencjalnej i energii wewnętrznej w układzie odosobnionym nie zmienia się. Mamy więc zasadę zachowania energii całkowitej. Inaczej mówiąc energia może być przekształcana z jednej formy w inną, ale nie może być wytwarzana ani niszczona; energia całkowita jest wielkością stałą. Zasada zachowania energii, źródło: AGH, Zasada zachowania energii Nie chcę…

Koszmary senne. Nerwica diaboliczna.

Koszmary senne. Nerwica diaboliczna.

Człowiek potrafi stawić czoła największym trudom, o ile jest przekonany, że ma to sens; jest jednak zdruzgotany, kiedy w obliczu niepowodzeń, musi przyznać, że bierze udział w „opowieści idioty” Carl Gustaw Jung, Człowiek i jego symbole, s. 124 Spis treści Koszmary senne Mowa o koszmarach sennych, w których zachowujemy świadomość tj. śnimy świadomie i jesteśmy…

Kłątwołamacz. Jakie to głupie.

Kłątwołamacz. Jakie to głupie.

Joseph Cambell Niezręczność czy głupi błąd, pozornie czysty przypadek, ujawnia świat, którego istnienia nikt by nie podejrzewał, i jednostka — niejako wbrew swej woli — zostaje uwikłana w stosunki z siłami, których nie rozumie. Jak wykazał Freud, głupie błędy nie są dziełem czystego przypadku. Są one rezultatem stłumionych pragnień i konfliktów. Są falami pojawiającymi się…

Skrypt życiowy czyli o wolności

Skrypt życiowy czyli o wolności

Opracowano i streszczono w największej mierze na podstawie: „Dzień dobry i co dalej” oraz „W co grają ludzie” Erica Berna Czym jest skrypt życiowy? Skrypt jest realnie funkcjonującym planem życia. Kształtuje się w dzieciństwie pod presją rodziców, otoczenia i kultury, choć ten ostatni aspekt ma mniejszy wpływ. Jest to po prostu siła psychologiczna, która pcha…

Wybór terapeuty

Wybór terapeuty

Spis treści Dlaczego potrzebujemy terapeuty? Żeby zorientować się gdzie sami siebie oszukujemy i gdzie postawiliśmy bariery. Ale też, żeby móc być szczerym i usłyszeć siebie. To jest duży komfort. Do pewnego momentu musimy za to płacić (za bycie szczerym), a później już nie. O to chodzi. 3 rodzaje magii Pacjent (klient) może wybrać między trzema…

Słownik seksu

Słownik seksu

Myślę, że to błąd używać suchych słów mówiąc o wilgotnych uczuciach (…) powinniśmy przejrzeć nasz słownik i zastanowić się jakie słowa będą najtrafniej, nie narażając nas przy tym na skrepowanie, oddawać treść naszych rozważań Eric Berne. Zapis wykładów prowadzonych w 1966 r., na Uniwersytecie Kalifornijskim, w ramach cyklu wykładów z psychologii seksu im. Jake’a Gimbela….