Demon

Demon

Demon Demon jest trefnisiem ludzkiej egzystencji i błaznem psychoterapii. Niezależnie od tego jak dobre będą plany Jedera (Jeder, z niem. każdy z nas przyp. red.) może pojawiać się w najbardziej krytycznym momencie i zrujnować je z uśmiechem na twarzy (…) w chwili gdy terapeuta jest przekonany, że ma w ręku kartę asów, Jeder wykłada swojego…

George. Pogromca smoków.

George. Pogromca smoków.

Dzień dobry i … co dalej? Eric Berne książką „Dzień dobry i … dalej” mocno zirytował dużą część psychiatrycznego i analitycznego towarzystwa, pewnie dlatego, że jak sam pisał: Starałem się uniknąć (…) tak upowszechnionej w naukach społecznych i psychiatrii – praktyki maskowania własnej niepewności dłużyznami i niejasnością wywodów. (…) Mając jednak wybór pomiędzy tajemnym a…

O blogu

O blogu

Czasem niektórzy ludzie mogą myśleć, że są „chorzy”, a może się okazać, że są po prostu ludzcy. I coraz więcej ludzi staje przed tak sformułowanym „problemem terapeutycznym”. Niestety, my terapeuci zwykle nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy bardami. W rezultacie nie dopełniamy mnóstwa z tego co, co tak naprawdę moglibyśmy zrobić. Nasze sposoby narracji ograniczają się do czterech…

Świadomość, spontaniczność, intymność

Świadomość, spontaniczność, intymność

Fragmenty: Eric Berne, W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich „Człowiek świadomy jest żywy, ponieważ wie, jak czuje, wie, gdzie jest i co się dzieje w danej chwili. Wie, że po jego śmierci drzewa rosnąć będą nadal, lecz jego już nie będzie i już ich nie zobaczy. Dlatego teraz chce je widzieć najintensywniej, jak potrafi.”…

„Czerwona Księga” Junga. Wspierające KLUCZOWE fragmenty

„Czerwona Księga” Junga. Wspierające KLUCZOWE fragmenty

O zbawieniu i zależności od duszy „W każdej rzeczy, która dotyczy twojego zbawienia i osiągnięcia łaski, jesteś zależny od swojej duszy. Dlatego żadna ofiara nie może być dla ciebie zbyt trudna. Jeśli twoje cnoty przeszkadzają ci w zbawieniu, to odłóż je gdyż stały ci się przeszkodą. Niewolnik cnoty znajduje drogę w równie małym stopniu co…

Przyczyny nerwic / zaburzeń lękowych

Przyczyny nerwic / zaburzeń lękowych

Każdy z trzech twórców psychologii (Freud, Jung, Adler) miał jakąś „swoją prawdę” na temat nerwic, a pogląd na jej temat – najtrafniej wyraził – Jung w rozmowie z amerykańskim psychologiem analitycznym Josephem Weelwrightem. Jung zapytał Weelwrighta czy ten jest pewien, że ze swoim pytaniem, zwrócił się pod właściwy adres: Uzasadnił swe pytanie tym, że jest…

Borderline? Przebudzenie duchowe czy choroba psychiczna?

Borderline? Przebudzenie duchowe czy choroba psychiczna?

Borderline? Przebudzenie duchowe czy choroba psychiczna? Klimat wszystkich trzech jest podobny. W intensywnym przebudzeniu duchowym należy pamiętać o podstawowej zasadzie: Krótko o organizacji struktury osobowości można przeczytać w tekście Artysta, neurotyk, psychotyk? Natomiast borderline jest trudne do zdiagnozowania. Objawy łatwo pomylić zarówno z przebudzeniem duchowym ale też z narcyzmem. Czasem nie wiadomo czy ktoś jest…

Seksualność, wymioty, nerwica

Seksualność, wymioty, nerwica

Typowe nerwice Typowe nerwice są skutkiem wyparcia i zepchnięcia do nieświadomości pobudek infantylno seksualnych, ale poważnym błędem, jest utożsamianie nerwic w ogólności z „psychoanalizą” freudowską. Gdyby więc chodziło wyłącznie o tę kwestię, wtedy każda wizyta u psychoanalityka wyglądała by co do zasady tak, jak na powyższym filmie czyli „Every Psychiatrist Scene”… i właściwie można byłoby…

Etapy indywiduacji kobiety

Etapy indywiduacji kobiety

Spis treści Co to jest indywiduacja Niezawodna Wikipedia pozwoli zapoznać się z hasłem na szybko. Etapy indywiduacji mężczyzny czyli procesu „stawania się całością”, inaczej budowania dojrzałej i pełnej osobowości, są dobrze opisane w literaturze, znajdujemy je m.in. w: „Bohaterze o tysiącu twarzy” Josepha Cambella. Każdy nosi w sobie wszystko, a więc może tego szukać wewnątrz…

Dwa sposoby na poznawanie ludzi

Dwa sposoby na poznawanie ludzi

Erich Fromm, „O sztuce miłości„ „Pod­sta­wowa potrzeba zespo­le­nia się z dru­gim czło­wie­kiem, aby móc wydo­stać się z wię­zie­nia wła­snej samot­no­ści, jak naj­ści­ślej łączy się z innym cha­rak­te­ry­stycz­nym ludz­kim pra­gnie­niem, z chę­cią pozna­nia „tajem­nicy czło­wieka”. Życie w samych swo­ich bio­lo­gicz­nych aspek­tach jest cudem i tajem­nicą, tym bar­dziej czło­wiek w swoim aspek­cie ducho­wym jest nie­zgłę­bioną tajem­nicą i dla samego sie­bie, i dla swo­ich bliź­nich. Znamy sie­bie,…