On nigdy nie będzie tatusiem. A ona nie będzie mamusią.
|||

On nigdy nie będzie tatusiem. A ona nie będzie mamusią.

Relacje konfliktowe w związkach romantycznych lub, w niektórych przypadkach samotność czy zupełna niezdolność do nawiązywania relacji mają swoje źródło w nierozwiązanych konfliktach emocjonalnych i relacjach symbiotycznych – przyjętych wzorcach przetrwania utrwalonych we wczesnych dzieciństwie. Bardzo wczesnym. W różnych źródłach mówimy tu o okresie od 1,5 – 5 r.ż. Później już tworzy się persona. Dalsze badanie…