Introspekcja. Słyszę głosy ale tego nie leczę
|||

Introspekcja. Słyszę głosy ale tego nie leczę

Słowniczek Niezbędne pojęcia, konieczne dla zrozumienia tekstu, potencjalnych przyczyn słyszenia głosów. Psychiatra R.D Laing uważał, że pozostawienie rozwoju ostrych zaburzeń umysłowych i emocjonalnych własnemu biegowi może dać pozytywne rezultaty. Nie musi stać się upadkiem, może być przełomem. Ale oczywiście może też zakończyć się leczeniem psychiatrycznym. Zalecana ostrożność i zachowanie zdrowego rozsądku. Słyszę głosy ale (już)…

On nigdy nie będzie tatusiem. A ona nie będzie mamusią.
|||

On nigdy nie będzie tatusiem. A ona nie będzie mamusią.

Relacje konfliktowe w związkach romantycznych lub, w niektórych przypadkach samotność czy zupełna niezdolność do nawiązywania relacji mają swoje źródło w nierozwiązanych konfliktach emocjonalnych i relacjach symbiotycznych – przyjętych wzorcach przetrwania utrwalonych we wczesnych dzieciństwie. Bardzo wczesnym. W różnych źródłach mówimy tu o okresie od 1,5 – 5 r.ż. Później już tworzy się persona. Dalsze badanie…

8 okresów w życiu człowieka

8 okresów w życiu człowieka

Poniższych okresów i związanych z nimi wyborów i odczuć „nie należy rozpatrywać w kategorii całkowitej realizacji czy osiągnięcia jednego z tych dwóch stanów, ale raczej jako „korzystny stosunek” tego, co pozytywne, do tego, co negatywne, z zastrzeżeniem, że to, co negatywne, pozostaje w nas jako „dynamiczne przeciwieństwo” do końca życia„.1 Cytat wprowadzający Gdy w chwilach nieznacznej i nieokreślonej utraty…

Psychoterapia. Level: master
||||

Psychoterapia. Level: master

Spis treści Wyrzekanie się autonomii Organizm ludzki posiada biologiczne i psychiczne właściwości, które umożliwiają zaprogramowanie w nim skryptu – pana jego przeznaczania. Właściwości, jakie posiada „gatunek człowiek” pozwalają zachęcić go lub wręcz zmusić do wyrzeczenia się własnej autonomii, dzieje się to m.in poprzez sposób organizacji społeczeństwa. „Osiąga się to przez społeczną umowę transakcyjną, która brzmi:…

Persona, osobowość społeczna a nerwica lękowa
|||

Persona, osobowość społeczna a nerwica lękowa

Spis treści Dlaczego potrzebujemy persony? Ponieważ każdy z nas, żeby móc funkcjonować zgodnie z szeregiem zasad i norm społecznych musi przybrać maskę: maskę, o której człowiek wie, że odpowiadać będzie jego świadomym intencjom, a zarazem wymogom i opinii środowiska, tak więc zwodzi on siebie i innych zarazem, biorąc ją za swój prawdziwy charakter Psychiatra Eric…

Psychoterapia nerwicy objawowej
|||

Psychoterapia nerwicy objawowej

Spis treści Czy nerwica jest chorobą Nerwica jest nie tyle chorobą, co problemem dotyczącym przystosowania i adaptacji do warunków zewnętrznych. Jednostronność i zawężenie horyzontu to aż nazbyt dobrze znane właściwości nerwicy Jung podzielił psychonerwice na dwie grupy: Atroficzną czyli uszkodzoną. I według powyższego kryterium rozróżnia się też postawy terapeutyczne. wielkimi zbiorowiskami ludzkimi żądzą prawa psychologii…